NOWY PROJEKT
„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII CZYSZCZENIA MODYFIKOWANYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA TLENU I INNYCH GAZÓW TECHNICZNYCH”. 


W ramach projektu zrealizowane zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe, mające na celu opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia zbiorników ciśnieniowych o wysokich własnościach mechanicznych do tlenu medycznego i innych gazów medycznych oraz butli gazowej o ulepszonych parametrach w stosunku do występujących dotąd na rynku.

Wartość projektu: 5 377 330,33 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 026 196,01 PLN

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć