Proces technologiczny

Produkcia butli spawanych:

Produkcja butli spawanych odbywa się na terenie zakładu Vitkovice Milmet w Siemianowicach Śląskich. Pierwszym etapem produkcji jest wycięcie krążków z kręgów blachy, z których później w procesie tłoczenia powstają dennice butli. Po wytłoczeniu brzegi dennic są obcinane, wyoblane oraz myte.

Kolejnym etapem jest spawanie elementów butli. W pierwszej kolejności dennica górna spawana jest z kołnierzem, a następnie cała butla kompletowana jest w komorze automatu spawalniczego, w którym wykonywane są jednocześnie wszystkie spoiny.

Pospawane butle poddawane są procesowi obróbki cieplnej, która ma na celu usunięcie naprężeń powstałych w procesie tłoczenia na zimno oraz w procesie spawania. Po obróbce cieplnej butle poddawane są próbie szczelnościowo-wytrzymałościowej, której celem jest wykrycie ewentualnych nieszczelności połączeń spawanych. Następnie butle znakowane są numerem seryjnym oraz innymi dodatkowymi znakami w zależności od wymagań klienta.

 Tak przygotowane butle poddawane są procesowi śrutowania i malowania proszkowego. Po wyjściu z lakierni proszkowej, butle są sprawdzane pod kątem czystości powierzchni wewnętrznej. Kolejnym krokiem jest montaż zaworów, po którym następuje kontrola szczelności połączenia butla-zawór. Zgodnie z zamówieniem klienta, na butle nanoszone są różnego rodzaju grafiki metodą sitodruku. Ostatnim etapem jest pakowanie butli zgodnie ze specyfikacją klienta.


Produkcia butli bezszwovych:

Produkcja butli bezszwowych odbywa się na terenie zakładu Vitkovice Milmet w Sosnowcu -Polska.

Pierwszym etapem produkcji jest cięcie materiału wsadowego – prętów stalowych na bloczki, które po wcześniejszym nagrzaniu do temperatury ok. 1200oC poddawane są dwuetapowemu prasowaniu – wyciskaniu przeciwbieżnemu oraz przeciąganiu na gorąco.

Kolejnym etapem jest kontrola ultradźwiękowa powstałych wyprasek, a następnie obcięcie na określoną długość. Zamknięcie kielicha butli oraz formowanie szyjki następuje w procesie spinningu. W celu podwyższenia własności mechanicznych zagłówczone butle poddawane są obróbce cieplnej w postaci hartowania i odpuszczania. Po umocnieniu materiału butle poddawane są oczyszczaniu powierzchni zewnętrznej(śrutowanie), a następnie kontroli twardości.

Następnym etapem produkcji jest wykonanie gwintu w szyjce butli oraz ciśnieniowa próba hydrauliczna, gdzie określana jest pojemność oraz masa gotowej butli. Po wykonaniu badań butle poddawane są znakowaniu metryk zgodnie z obowiązującymi normami. Po znakowaniu, na szyjki butli nakładane są pierścienie szyjkowe, które służą do montażu wyposażenia dodatkowego butli (np. kołpaków), po czym śrutowana jest powierzchnia wewnętrzna zbiorników.

 Przed ostatnim etapem produkcji, czyli malowaniem, wykonywana jest ostateczna kontrola ultradźwiękowa gotowych butli. Malowanie odbywa się – w zależności od wymagań klienta – metodą proszkową lub w technologii APS Extreme.


Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć