Informacje dla akcjonariuszy

Vitkovice Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093219

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 6440514628

Kapitał zakładowy: 33.831.562,00 PLN

BDO 000026156


Zarząd Spółki Vitkovice Milmet S.A. informuje, że w dniu 3 maja 2020 roku, podpisał

umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim BDM Spółką

Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w

Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, której nadano NIP: 547-02-44-972 oraz REGON: 07042563; z kapitałem

zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 19.796.924,00 zł.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć