Informacje dla akcjonariuszy

Vitkovice Milmet S.A.

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093219

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 6440514628

Kapitał zakładowy: 33.831.562,00 PLN

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2021
Ostrzeżenie
Zamknąć