Bezpieczeństwo butli 12. 12. 2017

Bezpieczeństwo butli

Jesteśmy producentem unikalnych zbiorników do magazynowania wodoru pod ciśnieniem 1000 bar. Klienci często pytają o bezpieczeństwo przechowywania wodoru w zbiornikach stalowych.

Głównym dowodem na to, że zbiorniki stalowe są najbezpieczniejszym i najtrwalszym rozwiązaniem do magazynowania wodoru przy skrajnie wysokich ciśnieniach, w porównaniu ze zbiornikami kompozytowymi, jest próba penetracyjna, którą przeprowadziliśmy we współpracy z VŠB – TUO.

Tych zbiorników nie przestrzeli również kaliber ze specjalnym rdzeniem wolframowym, który jest dostępny tylko dla specjalnych jednostek czeskiej policji. Podczas strzelania wykorzystano naboje Lapua Scenar 338 z ołowianym rdzeniem (standardowe wyposażenie w jednostce interwencyjnej
w Czechach), otwartym końcem pocisku OTM (Open Tip Match) i zwężonym kształtem na wzór „Boat trail”.Dla porównania można również obejrzeć postrzał butli 200 bar (nabój Lapua Scenar 338 z ołowianym rdzeniem), gdy pocisk przechodzi przez płaszcz butli, lecz powoduje to tylko ulatnianie się gazu z butli, zamiast rozerwania powierzchni.Główną zaletą zastosowania stalowych zbiorników i butli w porównaniu z kompozytowymi jest odporność na takie ekstremalne uszkodzenia mechaniczne w ekstremalnych warunkach.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć