COVID-19 POMOC CHARYTATYWNA 28. 5. 2020

COVID-19 POMOC CHARYTATYWNA

Firma Vitkovice-Milmet S.A. światowy producent butli stalowych wysokociśnieniowych przeznaczonych do dystrybucji tlenu medycznego od samego początku wystąpienia pandemii COVID-19 aktywnie włączyła się w pomoc charytatywną w przezwyciężaniu skutków rozwijającej się epidemii w naszym kraju.

We własnym zakresie od kilku tygodni wspomagamy nasze samorządy , lokalne szpitale i placówki zdrowia. W ramach tej pomocy przez ostatnie miesiące wspomagaliśmy  w/w jednostki własnymi produktami.  W tym celu już na początku marca wyprodukowaliśmy butle 5L i 10 L do tlenu medycznego, typowe w terapii tlenowej stosowanej w fazie przed użyciem respiratorów. Produkty te przekazaliśmy i czynimy to nadal najbardziej potrzebującym placówkom zdrowia. Ponadto z własnych zakupionych środków przekazaliśmy nieodpłatnie kilka tysięcy maseczek ochronnych. Dzisiaj z ogromną przyjemnością przyjmujemy słowa podziękowania od wszystkich tych dla których pomoc ta okazała się  niezbędna. W dalszym ciągu  na kolejne napływające prośby o podobne wsparcie reagujemy pozytywnie.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć