UWAGA 8. 8. 2022

,,Z uwagi na sytuacje związaną z działaniami Rosji na terenie Ukrainy informujemy, że oferta handlowa może zostać w każdej chwili zmieniona, a przyjęte zamówienie pod względem cenowym i terminowym może ulec zmianie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji oraz jego wpływu na koszty gazu,energii, rudy żelaza oraz inny strategicznych czynników mających wpływ na realizację zamówienia,,

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć