Prace rozwojowe 7. 12. 2022

Prace rozwojowe

„Vitkovice Milmet S.A. w ramach prac rozwojowych mających na celu coraz większą dbałość o jakość i czystość wnętrza butli wysokociśnieniowych rozszerzyły swoje możliwości wykonywania badań laboratoryjnych analizy czystości wnętrza butli które są przeprowadzane przy użyciu najnowocześniejszego na świecie Mikroskopu Axioscope 7 firmy ZEISS wyposażonego w osprzęt umożliwiający zautomatyzowany pomiar czystości oparty o komputerową akwizycję obrazu i pomiar cząstek zanieczyszczeń pozostałych na filtrze membranowym podczas przesączania cieczy ekstrakcyjnej używanej w specjalnie do tego celu skonstruowanym urządzeniu do przeprowadzania agitacji zanieczyszczeń znajdujących się na wewnętrznej powierzchni butli.

 Operacje te są dedykowane analizie butli produkowanych na nowopowstającej części wydziału dla celów medycznych i spożywczych. Dla tego sektora zastosowań butli wysokociśnieniowych czystość wnętrza jest parametrem nr.1 co stawia naszą firmę w czołówce światowej w tym zakresie.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć